சித்தா- சித்தனின் மருத்துவம்

Thread started by senthilvel on 30th January 2017 04:27 PMஉணவே மருந்து
மருந்தே உணவு.
இதுவே மனித சரீரத்திற்கேற்ற ஆரோக்கிய மருத்துவத்தின் உண்மை கோட்பாடு.இதை பின்பற்றுபவர்களின் வாழ்க்கை முறை சீரானதாகவே இருக்கும்.

இத்திரியில் சித்த மருத்துவத்தின் மருத்துவ பயன்களை எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள எனக்கு தெரியவரும் செய்திகள் பதிவுகளாக இடம்பெறும்.

நன்றி
அன்பன்
செந்தில்வேல்.Responses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)